Plecy

Kim jesteśmy

Niniejsza polityka prywatności dotyczy Serwisu www funkcjonującego pod adresem: http://akademiainzyniera.pl.

Administrator przykłada wielką wagę do respektowania praw przysługujących Użytkownikom korzystającym z usług i funkcjonalności oferowanych w ramach Serwisu, jak i użytkownikom korzystającym z Serwisu bez korzystania z usług i funkcjonalności oferowanych w ramach Serwisu, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności. W związku z tym gromadzimy jedynie minimum informacji pomagających nam lepiej zrozumieć potrzeby Użytkowników oraz dostosować Serwis, jego funkcjonalności i ergonomię do zmieniających się oczekiwań Użytkowników. Między innymi w tym celu zbieramy i przetwarzamy niezbędne dane Użytkowników, w tym Dane Osobowe oraz inne, nie posiadające takiego przymiotu. Zbieranie odbywa się, w zależności od rodzaju danych, z inicjatywy Użytkownika lub automatycznie.

Administrator przetwarza Dane Osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzania RODO a także innymi właściwymi przepisami obowiązującego prawa, w tym w szczególności krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Administrator dla skutecznej ochrony Danych stosuje odpowiednie do zagrożeń i kategorii Danych środki bezpieczeństwa przetwarzania Danych, spełniające wymogi określone w obowiązujących przepisach prawa (m.in. hasła dostępu, ograniczenia osób z uprawnieniami dostępu czy umieszczanie serwerów gromadzących dane w przeznaczonych do tego pomieszczeniach bądź oddając je w zarządzanie wyspecjalizowanym podmiotom).

Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest firma Proeltar Jakub Chyla z siedzibą ul. Uzbornia 16, 32-700 Bochnia, NIP: 8681865164, REGON: 382488824.

Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: info@akademiainzyniera.pl.

Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.

Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach: prowadzenie systemu komentarzy, obsługa zapytań przez formularz, przygotowanie, pakowanie, wysyłka towarów, realizacja zamówionych usług, prezentacja oferty lub informacji.

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora oraz poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

Sklep akademiainzyniera.pl (Sklep) zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta Sklepu i Użytkownika serwisów oraz czasopism należących do Sklepu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie http://akademiainzyniera.pl/polityka-prywatnosci. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Sklep nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych Klientów / Użytkowników swoich serwisów i czasopism do celów marketingowych.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów, nie prenumerować czasopism należących do Sklepu oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez Sklep.

Dane osobowe

W czasie korzystania z serwisów należących do Sklepu możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Dane Użytkowników będą przetwarzane w następujących celach:

  • umożliwienie Użytkownikom korzystania z usług oraz funkcjonalności Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO – dobrowolna zgoda i art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO – w zakresie Danych niezbędnych do świadczenia usług/wykonania umowy);
  • odpowiadanie przez Administratora na zapytania, wezwania bądź wnioski Użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO – dobrowolna zgoda i art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO – w zakresie Danych niezbędnych do świadczenia usług/wykonania umowy);
  • wypełnianie prawnie usprawiedliwionych celów Administratora w postaci marketingu produktów i usług Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO – uzasadniony interes Administratora).

W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców jak kontrahenci, firma hostingowa na zasadzie powierzenia, kurierzy, operatorzy pocztowi, operatorzy płatności, organy publiczne firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora.

Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.

Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.

Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.

W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.

Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

Istotne techniki marketingowe

Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.

Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.

Operator stosuje korzysta z piksela Hotjar. Ta technologia powoduje, że serwis Hotjar (Hotjar Ltd z siedzibą na Malcie) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu oraz monitoruje i zapisuje zachowanie Użytkownika w Serwisie. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Hotjar. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.

Subskrypcja bezpłatnych czasopism

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych czasopism należących do Sklepu wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi artykuły. Imię pozwala Sklepowi zwracać się do czytelników po imieniu.

Newsletter

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora serwisu oraz The Rocket Science Group LLC – operatora serwisu MailChimp, który obsługuje system mailingowy, wykorzystywany przez Administratora strony. Zapisanie się na newsletter jest jednoznaczne z akceptacja polityki prywatności serwisu MailChimp.

W związku z korzystaniem z systemu MailChimp, dochodzi do przekazania danych osobowych do państwa trzeciego, tj. do Stanów Zjednoczonych Ameryki.

W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji newslettera poprzez kliknięcie w odpowiedni link znajdujący się w stopce każdej wiadomości e-mail.

Zamawianie usług i produktów

Zamawianie usług i produktów oferowanych przez Sklep wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.

W przypadku płatności za pomocą karty kredytowej obsługę klienta przejmuje Dotpay, Tpay lub Paynow. W tym przypadku tylko powyższe systemy znają i są odpowiedzialne za dane podane w polach formularzy. Formularze znajdują się na serwerach danych operatorów i są szyfrowane odpowiednimi technologiami.

Zamawianie usług i produktów oferowanych przez Sklep wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora serwisu oraz BaseLinker Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą przy placu Solnym 15 we Wrocławiu, który obsługuje system zamówień i Web INnovative Software Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bolesława Krzywoustego 105/21 we Wrocławiu, który obsługuje system faktur.

Niezapowiedziane wiadomości

Sklep zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Sklep rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów Sklepu.

Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych Sklepu.

Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Wyłączenie Odpowiedzialności

Serwis został stworzony, aby pomagać czytelnikom. Mimo, że prezentuję praktyczne rozwiązania, to nie są one jednakowo skuteczne dla wszystkich. Nie powinno się bezwarunkowo korzystać z wszystkiego, co daję. Porady, które udostępniam powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem, ewentualnie konfrontowane z innymi podobnymi publikacjami i dopiero, gdy będą one przedstawiały się jako odpowiednie w danym przypadku, wprowadzane w życie.

Zawarte w Serwisie moje własne artykuły i artykuły gości zawsze zgadzają się z moją opinią i opinią właśnie są.

Opinie wyrażone przez społeczność na forum, w komentarzach lub w inny sposób nie zawsze są zgodne z moją własną.

Serwis oraz jego redakcja nie bierze na siebie odpowiedzialności za zamieszczone reklamy. Kupujący powinien być ostrożny odpowiadając na reklamę, bądź wysyłając pieniądze. Wprawdzie przykładam sporą wagę do tego, aby reklamodawcy, którzy publikują tu swoje reklamy byli wiarygodni, ale nie mogę odpowiadać za ich czyny. Dane adresowe jak i szczegóły oferty każdego reklamodawcy można uznać za pewne tylko w momencie publikacji.

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane na serwisach należących do Sklepu przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Sklep nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które takie dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Inne formularze

Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do Sklepu i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez Sklep nie podlegają Polityce Prywatności.

Cookies (ciasteczka)

Niektóre obszary serwisów należących do Sklepu mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i czasopismach należących do Sklepu.
W przypadku pytań proszę pisać: info@akademiainzyniera.pl.