Plecy

Dane płatności

Informacje dodatkowe

Twoje zamówienie

Produkt Kwota
Kurs Rysowania Profili w AutoCAD’zie  × 1 247,00 
Kwota 247,00 
Łącznie 247,00  (zawiera 46,19  VAT)
  • Zostaniesz przekierowany na stronę dostawy płatności.

    Wybierz bank:

    Administratorem Twoich danych osobowych jest mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-850 przy ul. Prostej 18, zwany dalej „Bankiem”.   Czytaj więcej
    Funkcję Inspektora ochrony danych osobowych pełni pracownik Banku, z którym możesz kontaktować się pod adresem: <a class="data-processing-link" href="mailto:Inspektordanychosobowych@mbank.pl" target="_blank"> Inspektordanychosobowych@mbank.pl </a><br> Powyższe dane osobowe podane przez Ciebie zostaną wykorzystane przez Bank w celu realizacji transakcji płatniczej.<br> Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Bank jest umowa o świadczenie usługi „Integratora Płatności „PayNow””.<br> Twoje dane osobowe mogą być udostępniane następującym podmiotom: <ul class="data-processing-list" style="list-style-type:lower-alpha"> <li>instytucji upoważnionych do przetwarzania danych, w ramach nadzoru nad Bankiem np. KNF, UOKiK;</li> <li>podmiotom, którym powierzamy przetwarzanie danych przy wykonywaniu usług na naszą rzecz.</li></ul> Twoje dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż 5 lat po rozwiązaniu umowy przez którąś ze stron (na wypadek sporu sądowego). Po upływie powyższych okresów, Bank zanonimizuje Twoje dane osobowe.<br> Za pośrednictwem [BOK lub w placówkach Banku] masz prawo do dostępu i sprostowania swoich danych osobowych, ich przeniesienia oraz możesz żądać ich usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.<br> Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony Twoich danych osobowych w sposób wskazany na stronie <a class="data-processing-link" href="https://www.uodo.gov.pl" target="_blank">uodo.gov.pl</a><br> Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych, w tym Twoich uprawnień, można znaleźć na stronie <a class="data-processing-link" href="https://www.mbank.pl/rodo" target="_blank">mbank.pl/rodo</a>

Twoje dane osobowe będą użyte do przetworzenia twojego zamówienia, obsługi twojej wizyty na naszej stronie oraz dla innych celów o których mówi nasza polityka prywatności.